Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym od niemal 8 lat. Specjalizuję się w prawie pracy. Obecnie kancelarię prawną prowadzę w Katowicach...
[Więcej >>>]

E-konsultacje

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla mikro firm

Irena Pacholewska-Urgacz14 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kiedy planowałam założenie tego bloga niemal rok temu, zakładałam, że będzie on zawierał informacje dla pracodawców przede wszystkim o tym, jak zgodnie z prawem i efektywnie budować swoje zespoły. Zanim zrealizowałam swój plan, nasza rzeczywistość, zaledwie w ciągu kilku tygodni, całkowicie się zmieniła. Tamte tematy stały się niezbyt aktualne. 

Teraz raczej wszyscy myślą, jak ocalić swój biznes. 

Pracownik w dobie kryzysu

Dzisiaj, w zasadzie nie ma dnia, aby przedsiębiorcy nie pytali mnie, co robić. Jak przetrwać w kryzysie? Na jakie wparcie mogą liczyć? Jak utrzymać zatrudnienie, gdy całkowity brak przychodów?  A jak się nie da, to co? 

I wcale się nie dziwię. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Uchwalone przepisy budzą mnóstwo wątpliwości. Również wśród prawników. 

Wielu z was skarży się na to, że wszędzie jest sporo informacji na temat poszczególnych rozwiązań, ale nie wiecie, jakie konkretnie opcje są dostępne konkretnie dla was. Aby trochę to uporządkować, możesz przeczytać krótkie podsumowanie, o tym jakie w ogóle są możliwości wparcia dla najmniejszych firm. Nie chodziło mi tu o szczegółowe opisywanie dostępnych rozwiązań, ale o pokazanie, z których rozwiązań w ogóle możesz skorzystać, jeśli jesteś mikro firmą. 

Zatem jeżeli zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, ten artykuł jest dla ciebie. 

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne

Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Możesz skorzystać z tego zwolnienia, jeśli prowadziłeś firmę przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (wliczając siebie). 

Na ten moment zwolnienie jest możliwe przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj). Jeśli jednak opłaciłeś już składki za marzec, to w tym zakresie nie możesz ubiegać się o zwolnienie – zostanie ci jedynie kwiecień i maj.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i części składek do ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym 

Jeżeli twoi pracownicy lub ich część nie mają pracy z powodu COVID-19, możesz ich objąć przestojem ekonomicznym. 

W takim przypadku możesz obniżyć ich wynagrodzenie maksymalnie o 50 %, ale nie może ono być niższe wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Czyli maksymalnie na jednego pracownika możesz dostać 1 533,09 zł (1300 zł dofinansowania do wynagrodzenie i 233,09 zł dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

Aby otrzymać dofinansowanie musisz spełnić szereg warunków m.in. zanotować spadek obrotów co najmniej o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. w stosunku do 2 miesięcy z 2019 r. lub co najmniej o 25 % w jednym miesiącu tego roku w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca. 

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i części składek do ZUS pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

Jeśli natomiast twoi pracownicy mają mniej pracy to możesz obniżyć wymiar ich czasu pracy do 80%, ale najwyżej do pół etatu. Ich wynagrodzenie po zmniejszeniu etatu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W takiej sytuacji możesz uzyskać maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. A zatem maksymalna kwota na jednego pracownika to 2 452,27 zł. Czyli 2079,43 zł do wynagrodzenia + 372,84 zł składki. 

Podobnie jak w przypadku przestoju, musisz spełniać sporo warunków, w tym ten dotyczący spadku obrotów. 

Trochę wyjaśnień do powyższych dofinansowań 

O oba powyższe dofinansowania możesz ubiegać się zarówno na osoby zatrudnione na etacie, jak i m.in. zleceniobiorców. Tarcza antykryzysowa w tym zakresie obejmuje również osoby zatrudnione na zlecenie. 

W obu powyższych rozwiązaniach, aby ubiegać się o dofinansowanie musisz zawrzeć odpowiednie porozumienie z przedstawicielami pracowników. Jeśli nie masz takich przedstawicieli (jak w zdecydowanej większości małych firm), to pracownicy będą musieli ich wybrać. 

I co ważne, a wiele osób o tym zapomina. Przy kalkulacji, czy to rozwiązanie jest odpowiednie i możliwe dla twojej firmy nie zapomnij, że masz obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia pracowników, na których otrzymasz dofinansowanie. Co to znaczy? Tym pracownikom nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn ich niedotyczących w okresie dofinansowania i w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy. W zależności od długości okresu wypowiedzenie w konkretnych przypadkach może to oznaczać dla ciebie związanie z konkretnym pracownikiem nawet na okres 10 miesięcy. 

Dofinansowanie z urzędu pracy do wynagrodzeń i części składek na ubezpieczenia społeczne 

W przypadku spadku obrotów z powodu COVID-19 możesz ubiegać się również dofinansowanie  do pensji i składek ZUS swoich pracowników z urzędu pracy. W zależności od tego, o ile spadły ci obroty w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w 2019 r. wysokość dofinansowania może wynosić na pracownika: 

  • maksymalnie 50 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 1300 zł + plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 % 
  • maksymalnie 75 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 1820 zł – plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %
  • maksymalnie 90 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 2340 zł plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80%. 

Również to dofinasowanie na ten moment przysługuje przez 3 miesiące i wiąże się z gwarancją zatrudnienia dla pracowników.

Uwaga. W tym przypadku wniosek musisz złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez urząd pracy. 

Pożyczka z urzędu pracy 

Jako mikro firma możesz również ubiegać się o jednorazową pożyczkę z urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Maksymalna kwota pożyczki to 5.000 zł. 

Pożyczka będzie udzielana na maksymalnie 12 miesięcy. 

Co ważne, pożyczka na twój wniosek będzie mogła zostać umorzona. Warunek jest taki, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Tak wynika z ostatniej nowelizacji tarczy antykryzysowej (uchwalonej przez sejm 9 kwietnia). O ile przepisy zostana ogłoszone w tym kształcie. Zgodnie z aktualnym brzmienie ustawy warunkiem umorzenia jest to, aby okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia nie zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Mam nadzieję, że to podsumowanie trochę pomoże ci poruszać się w systemie dostępnych na tą chwilę środków. Być może znajdziesz coś, co pomoże twojej firmie. Co ważne to to, że trwają prace nad kolejnymi formami pomocy. 

Powodzenia! 

Zdjęcie: Liam Martens

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 664 769 349e-mail: kontakt@poradnik-pracodawcy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@poradnik-pracodawcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: