Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym od niemal 8 lat. Specjalizuję się w prawie pracy. Obecnie kancelarię prawną prowadzę w Katowicach...
[Więcej >>>]

E-konsultacje

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Irena Pacholewska-Urgacz20 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kwiecień dobiega końca, a koronawirus nadal paraliżuje nasze życia. Również zawodowe. Oczywiście, istnieją pewne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Ale chyba dla wszystkich jest jasne, że niestety nie da się uratować wszystkich miejsc pracy i część ludzi straci zatrudnienie. Ponieważ ostatnio sporo spraw dotyczy zwolnień, tematem dzisiejszego postu jest odprawa dla zwalnianego pracownika (poprzednim razem pisałam o  tym, czy jest możliwe zwolnienie pracownika emailem).

Zapraszam!

Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika 

Zwolnienie pracownika Jeśli zwalniasz pracownika z powodu koronawirusa (a mówiąc precyzyjne z powodu twojej – pracodawcy sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa), to będziesz mieć do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Jeśli faktycznie likwidujesz stanowisko albo redukujesz etaty (to nie to samo, i kiedyś na pewno napiszę o różnicy pomiędzy nimi, bo to ważne) i cały proces przeprowadzisz prawidłowo, to jest to zazwyczaj bezpieczne dla ciebie rozwiązanie. Takie przyczyny są uważane za uzasadnione przyczyny wypowiedzenia.

Czyli pracownik raczej ma małe szanse wygrania sprawy w sądzie, jeśli od takiego wypowiedzenia się odwoła. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy powszechnie wiadomo, że większość firm ma poważne problemy finansowe spowodowane pandemią. A niektóre w ogóle nie mogą prowadzić działalności z powodu wprowadzonych ograniczeń. 

Ale jest i minus tego rozwiązania. W niektórych przypadkach będziesz mieć obowiązek wypłaty zwalnianemu pracownikowi odprawy. 

Odprawa tylko jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników

Kiedy w ogóle mówimy o obowiązku zapłaty odprawy? Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, tonawet jeśli zwalniasz z przyczyn leżących po twojej stronie odprawy płacić nie musisz. 

Wysokość odprawy 

Wysokość odprawy zależy od stażu pracownika w twojej firmie. I tak, pracownik będzie miał prawo do: 

 1. 1 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie ponad 8 lat.

Zwolnienia grupowe 

Odprawy będą się należeć pracownikom przede wszystkim w sytuacji zwolnień grupowych. 

Zwolnienia grupowe to takie, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Ale czasami odprawa będzie konieczna również w przypadku tzw. zwolnień indywidualnych. 

Zwolnienia indywidualne 

Zwolnienia indywidualne mają miejsce wtedy, gdy w ciągu 30 dni zwalniasz mniejszą ilość pracowników, niż wskazaną w powyższych limitach.

Czyli, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników i zwalniasz choćby jedną osobę (np. z powodu likwidacji jej stanowiska pracy) to mówimy o zwolnieniu indywidualnym. 

Czy zawsze odprawa będzie konieczna? 

Jak możesz przeczytać powyżej, przy zwolnieniach grupowych odprawy są należne zawsze. A w przypadku zwolnień indywidualnych? Nie, w tym przypadku nie zawsze tak będzie. Pracownikowi należy się odprawa, tylko w sytuacji, jeżeli przyczyny go niedotyczące stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie za porozumieniem. 

Co to znaczy, że przyczyny te stanowią wyłączny powód?

To wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Ale mówiąc w skrócie, jeśli oprócz tego, że np. likwidujesz stanowisk pracy lub redukujesz etaty jako przyczynę wypowiedzenia podasz jakąś inną przyczynę, leżącą po stronie pracownika, np. nieprawidłowe realizowanie obowiązków pracowniczych, to wówczas przyczyny niedotyczące pracownika nie stanowią wyłącznego powodu uzasadniającego rozstanie. W takich przypadkach odprawa nie będzie się należeć. To jest dość oczywisty przykład, w praktyce często decydują pewne niuanse. 

Oczywiście musisz pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa. Nie polecam ci dorzucania nieprawdziwych przyczyn, tylko po to, aby uniknąć wypłaty odprawy. Pracownik będzie to po prostu mógł obalić w sądzie. A ty nie dość, że w końcu będziesz musiał zapłacić odprawę, to dodatkowo stracisz czas i pieniądze na proces sądowy.

Pamiętaj proszę, że wskazanie przyczyny wypowiedzenia, to jedna z ważniejszych spraw w przypadku rozstania z pracownikiem. Ta kwestię naprawdę warto zawsze dobrze przemyśleć. 

Zdjęcie: Charles Deluvio

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 664 769 349e-mail: kontakt@poradnik-pracodawcy.pl

Ostatnio mogliście przeczytać o dostępnych dla mikro firm formach pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Co jednak, jeśli żadna dostępna pomoc nie wystarczy do uratowania miejsc pracy i trzeba podjąć trudną decyzję o zwolnieniu kogoś z pracy? 

Wiem, że dla wielu z was to bardzo trudny i smutny moment. Często musicie rozstać się z dobrymi członkami zespołów, które budowaliście od dawna. Ale czasami po prostu nie ma wyjścia, bo inaczej upadnie cała wasza firma… 

To jest zawsze skomplikowana sytuacja, wymagająca odpowiedniego przygotowania i nieraz stalowych nerwów. Tym bardziej to jest bardzo niełatwe teraz, kiedy pracowników często nie ma w firmie, ponieważ pracują zdalnie lub są objęci przestojem. Moi klienci pytają mnie: czy mogę wysłać wypowiedzenie e-mailem.

No właśnie – możesz? Czy jednak nie.

Zwolnienie pracownika mailem

Co mówią przepisy 

Kodeks pracy wskazuje, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. 

Na piśmie oznacza własnoręcznie podpisane przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 

Kodeks pracy nic nie mówi o możliwości wysłania wypowiedzenia e-mailem. W takim przypadku znajdują zastosowanie zasady ogólne – wskazane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z nimi oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. 

Ale czy forma elektroniczna to po prostu zwykły e-mail? Nie! 

Aby mówić o formie elektronicznej w rozumieniu przepisów konieczne jest użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeśli zatem nie opatrzysz wypowiedzenia umowy o pracę wysłanego e-mailem kwalifikowanym podpisem elektronicznym to takie wypowiedzenie jest wadliwe. Tak samo będzie również jest wyślesz skan lub zdjęcie wypowiedzenia. 

A co to znaczy wadliwe? To znaczy, że pracownik będzie mógł się od niego odwołać do sądu. I wnosić o przywrócenie do pracy albo zasądzenie odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa. No i najprawdopodobniej wygra taką sprawę z powodu niedochowania przez ciebie wymogów formalnych. 

Zwolnienie pracownika e-mailem w praktyce

Zwolnienie pracownika e-mailem (nawet z zastosowaniem podpisu kwalifikowanego) może spowodować dla ciebie również innego komplikacje. Np. jeśli pracownik nie ma służbowego adresu e-mail lub nie podał adresu e-mail do kontaktu w celach służbowych.

Dlatego sposób zwolnienia pracownika trzeba ZAWSZE przemyśleć. I przeanalizować, co w danej sytuacji jest możliwe i rekomendowane.

Co można zrobić, aby zwolnić pracownika w dobie koronawirusa

Jeśli zatem nie e-mailem to jak? Co można w praktyce zrobić, aby wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w dobie koronawirusa: 

 • wezwać pracownika do pracy i tam wręczyć mu pismo (tak, to jest możliwe – pamiętaj, że nawet podczas przestoju pracownik ma obowiązek pozostawać w gotowości do pracy); 
 • wysłać wypowiedzenie kurierem lub pocztą za potwierdzeniem odbioru; 
 • udać się do domu pracownika i tam wręczyć mu wypowiedzenie. 

To, który sposób będzie można zastosować w konkretnym przypadku wymaga zawsze wcześniejszej analizy i dobrego przygotowania. 

***

Przeczytaj też o wsparciu dla mikrofirm: poradnik-pracodawcy.pl

Zdjęcie: Ethan Hoover

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 664 769 349e-mail: kontakt@poradnik-pracodawcy.pl

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla mikro firm

Irena Pacholewska-Urgacz14 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kiedy planowałam założenie tego bloga niemal rok temu, zakładałam, że będzie on zawierał informacje dla pracodawców przede wszystkim o tym, jak zgodnie z prawem i efektywnie budować swoje zespoły. Zanim zrealizowałam swój plan, nasza rzeczywistość, zaledwie w ciągu kilku tygodni, całkowicie się zmieniła. Tamte tematy stały się niezbyt aktualne. 

Teraz raczej wszyscy myślą, jak ocalić swój biznes. 

Pracownik w dobie kryzysu

Dzisiaj, w zasadzie nie ma dnia, aby przedsiębiorcy nie pytali mnie, co robić. Jak przetrwać w kryzysie? Na jakie wparcie mogą liczyć? Jak utrzymać zatrudnienie, gdy całkowity brak przychodów?  A jak się nie da, to co? 

I wcale się nie dziwię. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Uchwalone przepisy budzą mnóstwo wątpliwości. Również wśród prawników. 

Wielu z was skarży się na to, że wszędzie jest sporo informacji na temat poszczególnych rozwiązań, ale nie wiecie, jakie konkretnie opcje są dostępne konkretnie dla was. Aby trochę to uporządkować, możesz przeczytać krótkie podsumowanie, o tym jakie w ogóle są możliwości wparcia dla najmniejszych firm. Nie chodziło mi tu o szczegółowe opisywanie dostępnych rozwiązań, ale o pokazanie, z których rozwiązań w ogóle możesz skorzystać, jeśli jesteś mikro firmą. 

Zatem jeżeli zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, ten artykuł jest dla ciebie. 

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne

Zwolnienie dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Możesz skorzystać z tego zwolnienia, jeśli prowadziłeś firmę przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób (wliczając siebie). 

Na ten moment zwolnienie jest możliwe przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj). Jeśli jednak opłaciłeś już składki za marzec, to w tym zakresie nie możesz ubiegać się o zwolnienie – zostanie ci jedynie kwiecień i maj.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i części składek do ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym 

Jeżeli twoi pracownicy lub ich część nie mają pracy z powodu COVID-19, możesz ich objąć przestojem ekonomicznym. 

W takim przypadku możesz obniżyć ich wynagrodzenie maksymalnie o 50 %, ale nie może ono być niższe wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Czyli maksymalnie na jednego pracownika możesz dostać 1 533,09 zł (1300 zł dofinansowania do wynagrodzenie i 233,09 zł dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy).

Aby otrzymać dofinansowanie musisz spełnić szereg warunków m.in. zanotować spadek obrotów co najmniej o 15% w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. w stosunku do 2 miesięcy z 2019 r. lub co najmniej o 25 % w jednym miesiącu tego roku w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca. 

Dofinansowanie przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i części składek do ZUS pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

Jeśli natomiast twoi pracownicy mają mniej pracy to możesz obniżyć wymiar ich czasu pracy do 80%, ale najwyżej do pół etatu. Ich wynagrodzenie po zmniejszeniu etatu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W takiej sytuacji możesz uzyskać maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. A zatem maksymalna kwota na jednego pracownika to 2 452,27 zł. Czyli 2079,43 zł do wynagrodzenia + 372,84 zł składki. 

Podobnie jak w przypadku przestoju, musisz spełniać sporo warunków, w tym ten dotyczący spadku obrotów. 

Trochę wyjaśnień do powyższych dofinansowań 

O oba powyższe dofinansowania możesz ubiegać się zarówno na osoby zatrudnione na etacie, jak i m.in. zleceniobiorców. Tarcza antykryzysowa w tym zakresie obejmuje również osoby zatrudnione na zlecenie. 

W obu powyższych rozwiązaniach, aby ubiegać się o dofinansowanie musisz zawrzeć odpowiednie porozumienie z przedstawicielami pracowników. Jeśli nie masz takich przedstawicieli (jak w zdecydowanej większości małych firm), to pracownicy będą musieli ich wybrać. 

I co ważne, a wiele osób o tym zapomina. Przy kalkulacji, czy to rozwiązanie jest odpowiednie i możliwe dla twojej firmy nie zapomnij, że masz obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia pracowników, na których otrzymasz dofinansowanie. Co to znaczy? Tym pracownikom nie możesz wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn ich niedotyczących w okresie dofinansowania i w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy. W zależności od długości okresu wypowiedzenie w konkretnych przypadkach może to oznaczać dla ciebie związanie z konkretnym pracownikiem nawet na okres 10 miesięcy. 

Dofinansowanie z urzędu pracy do wynagrodzeń i części składek na ubezpieczenia społeczne 

W przypadku spadku obrotów z powodu COVID-19 możesz ubiegać się również dofinansowanie  do pensji i składek ZUS swoich pracowników z urzędu pracy. W zależności od tego, o ile spadły ci obroty w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w 2019 r. wysokość dofinansowania może wynosić na pracownika: 

 • maksymalnie 50 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 1300 zł + plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30 % 
 • maksymalnie 75 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 1820 zł – plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50 %
 • maksymalnie 90 % minimalnego wynagrodzenia (czyli 2340 zł plus ZUS należny od pracodawcy) w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80%. 

Również to dofinasowanie na ten moment przysługuje przez 3 miesiące i wiąże się z gwarancją zatrudnienia dla pracowników.

Uwaga. W tym przypadku wniosek musisz złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez urząd pracy. 

Pożyczka z urzędu pracy 

Jako mikro firma możesz również ubiegać się o jednorazową pożyczkę z urzędu pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Maksymalna kwota pożyczki to 5.000 zł. 

Pożyczka będzie udzielana na maksymalnie 12 miesięcy. 

Co ważne, pożyczka na twój wniosek będzie mogła zostać umorzona. Warunek jest taki, że będziesz prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Tak wynika z ostatniej nowelizacji tarczy antykryzysowej (uchwalonej przez sejm 9 kwietnia). O ile przepisy zostana ogłoszone w tym kształcie. Zgodnie z aktualnym brzmienie ustawy warunkiem umorzenia jest to, aby okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia nie zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny etat w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

Mam nadzieję, że to podsumowanie trochę pomoże ci poruszać się w systemie dostępnych na tą chwilę środków. Być może znajdziesz coś, co pomoże twojej firmie. Co ważne to to, że trwają prace nad kolejnymi formami pomocy. 

Powodzenia! 

Zdjęcie: Liam Martens

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 664 769 349e-mail: kontakt@poradnik-pracodawcy.pl