Irena Pacholewska-Urgacz

radca prawny

Jestem radcą prawnym od niemal 8 lat. Specjalizuję się w prawie pracy. Obecnie kancelarię prawną prowadzę w Katowicach...
[Więcej >>>]

E-konsultacje

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Irena Pacholewska-Urgacz20 kwietnia 2020Komentarze (0)

Kwiecień dobiega końca, a koronawirus nadal paraliżuje nasze życia. Również zawodowe. Oczywiście, istnieją pewne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Ale chyba dla wszystkich jest jasne, że niestety nie da się uratować wszystkich miejsc pracy i część ludzi straci zatrudnienie. Ponieważ ostatnio sporo spraw dotyczy zwolnień, tematem dzisiejszego postu jest odprawa dla zwalnianego pracownika (poprzednim razem pisałam o  tym, czy jest możliwe zwolnienie pracownika emailem).

Zapraszam!

Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika 

Zwolnienie pracownika Jeśli zwalniasz pracownika z powodu koronawirusa (a mówiąc precyzyjne z powodu twojej – pracodawcy sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa), to będziesz mieć do czynienia ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Jeśli faktycznie likwidujesz stanowisko albo redukujesz etaty (to nie to samo, i kiedyś na pewno napiszę o różnicy pomiędzy nimi, bo to ważne) i cały proces przeprowadzisz prawidłowo, to jest to zazwyczaj bezpieczne dla ciebie rozwiązanie. Takie przyczyny są uważane za uzasadnione przyczyny wypowiedzenia.

Czyli pracownik raczej ma małe szanse wygrania sprawy w sądzie, jeśli od takiego wypowiedzenia się odwoła. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy powszechnie wiadomo, że większość firm ma poważne problemy finansowe spowodowane pandemią. A niektóre w ogóle nie mogą prowadzić działalności z powodu wprowadzonych ograniczeń. 

Ale jest i minus tego rozwiązania. W niektórych przypadkach będziesz mieć obowiązek wypłaty zwalnianemu pracownikowi odprawy. 

Odprawa tylko jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników

Kiedy w ogóle mówimy o obowiązku zapłaty odprawy? Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników. Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, tonawet jeśli zwalniasz z przyczyn leżących po twojej stronie odprawy płacić nie musisz. 

Wysokość odprawy 

Wysokość odprawy zależy od stażu pracownika w twojej firmie. I tak, pracownik będzie miał prawo do: 

  1. 1 miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u ciebie ponad 8 lat.

Zwolnienia grupowe 

Odprawy będą się należeć pracownikom przede wszystkim w sytuacji zwolnień grupowych. 

Zwolnienia grupowe to takie, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Ale czasami odprawa będzie konieczna również w przypadku tzw. zwolnień indywidualnych. 

Zwolnienia indywidualne 

Zwolnienia indywidualne mają miejsce wtedy, gdy w ciągu 30 dni zwalniasz mniejszą ilość pracowników, niż wskazaną w powyższych limitach.

Czyli, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników i zwalniasz choćby jedną osobę (np. z powodu likwidacji jej stanowiska pracy) to mówimy o zwolnieniu indywidualnym. 

Czy zawsze odprawa będzie konieczna? 

Jak możesz przeczytać powyżej, przy zwolnieniach grupowych odprawy są należne zawsze. A w przypadku zwolnień indywidualnych? Nie, w tym przypadku nie zawsze tak będzie. Pracownikowi należy się odprawa, tylko w sytuacji, jeżeli przyczyny go niedotyczące stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie za porozumieniem. 

Co to znaczy, że przyczyny te stanowią wyłączny powód?

To wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Ale mówiąc w skrócie, jeśli oprócz tego, że np. likwidujesz stanowisk pracy lub redukujesz etaty jako przyczynę wypowiedzenia podasz jakąś inną przyczynę, leżącą po stronie pracownika, np. nieprawidłowe realizowanie obowiązków pracowniczych, to wówczas przyczyny niedotyczące pracownika nie stanowią wyłącznego powodu uzasadniającego rozstanie. W takich przypadkach odprawa nie będzie się należeć. To jest dość oczywisty przykład, w praktyce często decydują pewne niuanse. 

Oczywiście musisz pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa. Nie polecam ci dorzucania nieprawdziwych przyczyn, tylko po to, aby uniknąć wypłaty odprawy. Pracownik będzie to po prostu mógł obalić w sądzie. A ty nie dość, że w końcu będziesz musiał zapłacić odprawę, to dodatkowo stracisz czas i pieniądze na proces sądowy.

Pamiętaj proszę, że wskazanie przyczyny wypowiedzenia, to jedna z ważniejszych spraw w przypadku rozstania z pracownikiem. Ta kwestię naprawdę warto zawsze dobrze przemyśleć. 

Zdjęcie: Charles Deluvio

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 664 769 349e-mail: kontakt@poradnik-pracodawcy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest LAW FIRST Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@poradnik-pracodawcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: